Jurskí hasiči mali 140. výročie založenia DHZ. Vrámci oslavy a posedenia sme im zablahoželali našim vystúpením a aktuálnym pásmom . “ Starci na zelách“ a zahrala im aj naša CM Juránečka.

Komentáre:

Comments are closed.

Post Navigation