V dňoch 3-6.9. sa na Záhorí vrámci EU konalo podujatie “ Dni kultúry, športu a tvorivosti“ pod záštitou primátora mesta Senica. Organizátorom tejto milej udalosti je Záhorácky Fénix, ktorý tradične poriada pre deti aj DDR.

Podujatia sa zúčastnili aj zahraničný hostia. Pre hostí bol pripravený bohatý , nie len kultúrny, program, vrámci ktorého, sme mali  možnosť predstaviť sa aj s našim DFS Juránek.  V kultúrnom programe sa predstavili rôzne zoskupenia, hudobné aj tanečné. Svojím vystúpením program obohatil aj náš kamarát a pre chlapcov veľký vzor, spevák a tanečník Janko Slezák.

Naše vystúpenie pozostávalo z viacerých vstupov. V prvom sme sa predstavili s pásmom “ Na zbojníkov“, tu sa predstavili menšie deti , potom nasledovali „Karičky“ v podaní starších dievčat a na záver to bol párový tanec  „Myjava“, ktorý už tradične zožal veľký úspech.

Tešíme sa zo stretnutia

.

Komentáre:

Comments are closed.

Post Navigation