Krojové slávnosti v Borskom Svätom Jure organizuje DFS Juránek už 5. rok a veľmi úspešne. Aj tento rok sme mali česť u nás privítať našich folklórnych kamarátov zo Slovenska a Moravy. Prišli nás navštíviť už pravidelní hostia, Poměnka z Tvrdoníc, Kúcanek z Kútov, Studnička z Borského Mikuláša, ĽH Kamarádzi, ktorí spoločne so Spjevulami ze Skalice vytvorili spoločné pásmo, ale aj noví kamaráti Děcka z Kunovic, Klnka z Bratislavy, CM Trnka z Tvarožnej Lhoty a Magdalénka z Modry. Viac ako 260 účinkujúcich potešilo divákov a hostí, ktorí na náš malý festival zavítali. Okrem cca 5 hodinového folklórneho programu mali možnosť nakúpiť v stánkoch s ľudovými remeslami, vyskúšať tvoriť v tvorivých dielňach, detičky sa mohli povoziť na dobovom kolotoči a unavení si mohli oddýchnuť v relax zóne. Samozrejme nechýbalo bohaté občerstvenie. Program bol bohatý a už sa tešíme na ďalší ročník.

Komentáre:

Comments are closed.

Post Navigation