Od otvorenia nového nákupného centra v bratislavskom Lamači ubehol len mesiac a my sme sa opäť vrátili na javisko do Bory Mall.

Tento krát to bolo počas vianočných víkendov , ktoré sa konali v obchodnom centre. Počas posledného víkendu 20.12.2014 sme dostali opäť priestor s našim vianočným pásmom „Predvánočné čarování“. Divákom sme priblížili zvyky počas tzv. Stridžích dní a rozpovedali tak príbehy vianočných mien ako sú Lucia, Ondrej, Mikuláš a ďalšie.

 

 

Už tradične  sa v MSJ konali 6.12.2014 Vianočné trhy. Nakoľko sme si veľmi obľúbili tunajšie publikum a dúfame, že aj oni nás :-),  radi sme opäť prišli obveseliť občanov našim krásnym vianočným pásmom „Predvánočné čarování“. Ďakujeme za veľmi milú a príjemnú atmosféru a veríme, že sa o rok opäť vidíme na vianočných trhoch.

 

 

Dňa 13.11.2014 sa v bratislavskej mestskej časti Lamač otváralo nové OC Bory Mall. Dostali sme pozvanie mali sme tú česť  reprezentovať obec v Bratislave pred veľkým publikom. V našom vstupe sme zaradili pásmo Jurské hry, Tenká sem je tenučká, Karičky a Na zbojníkov.

Pred veľkým publikom a „veľkou obrazovkou“ 🙂 sme si užili chvíľu slávy a domov si odniesli príjemný pocit z pekného vystúpenia.

Veríme, že na tejto pôde to nebolo naposledy .

Už tradične sa v Borskom Svätom Jure vrámci „október- mesiac úcty k starším“ koná stretnutie pre starších občanov, pre ktorých je vždy pripravený bohatý program. DFS Juránek tak opäť prispel svojim programom. Divákom sme sa predstavili pásmom “ Na zbojníkov“ a novým dievčenským tancom Karičky. Sme radi, že sme mohli starčekom a starenkám vyčariť úsmev na tvári ….

Do Moravského Svätého Jána sme sa po letnom vystúpení opäť vrátili. Tentokrát s tanečným pásmom Uspávanky a novým tancom z regiónu Východ – Karička. Keďže nový tanec sme začali pripravovať nedávno, nácviky boli veľmi turbulentné, ale dievčatá to zvládli na jedničku a na jesennom jarmoku zatancovali na jedničku a zožali tak zaslúžený potlesk. Paľko Hromkovič  pridal spevácke pásmo a za svoj talent a prekrásny spev rovnako nezaostal a bol odmenený veľkým potleskom.

Keďže na Jarmok patria aj remeselné produkty, nezaostali sme ani v tomto smere. Šikovné mamičky tak pripravili výrobky, ktoré si mohli návštevníci jarmoku zakúpiť v našom stánku, ten bol umiestnený v časti pred kostolom, kde mali remeselné stánky svoje miesto. A keďže k remeslu patril a patrí štýlové oblečenie, boli aj naše mamičky v krojoch , za čo si vyslúžili obdiv okoloiodúcich.

Tešíme sa na ďalšie akcie podobného druhu.

16.8.2014 sa v Rohožníku konali VIII. Obecné slávnosti, na ktoré sme dostali pozvanie. Vystúpili sme v bloku spolu s ostatnými pozvanými súbormi z okolia. Uviedli sme Pásmo „Jurské hry“ a  tanec Tenká sem ja tenučká. Paľko Hromkovič zahral na akordeóne a spolu s Hankou Obernauerovou zaspievali v speváckom pásme.

29.6.2014 sa v Šaštíne v rekreačnom stredisku Gazárka konali Kultúrne slávnosti, na ktorých sme sa zúčastnili so svojim pásmom “ Moc noci Svätojánskej“ a tanec Tenká sem ja tenučká . Bohatý program , ktorý  bol zostavený z vystúpení mnohých súborov a zoskupení zaujal veľké množstvo divákov, ktorí sa prišli na slávnosti pozrieť a zabaviť sa.  Obohatením boli stánky obcí, ktoré sa na slávnostiach prezentovali svojou miestnou kultúrou, rovnako aj ľudoví umelci, ktorí prezentovali svoje umelecké výrobky.

 

Dňa 21.6.2014 sa v Moravskom Svätom Jáne konali Svatojánske krojované hody. DFS Juránek tak spestril program svojím vystúpením v doobedňajších hodinách krátkym vstupom tématicky pripravený k Jánskej noci, ktorá sa viaže práve k dátumu 21.6., kedy je deň letného Slnovratu s pásmom “ Moc noci Svätojánskej “ a s pásmom “ Tenká som ja tenučká“ – tanček s Myjavy. Deti, ktoré do súboru chodia a sú obyvateľmi MSJ si tak po prvý krát zatancovali na domácej pôde a nie len oni zožali veľký úspech :-).

V podvečer sa DFS Juránek , rovnako ako mnoho ďalších zoskupení zo širokého okolia zúčastnil krojovaného sprievodu, ktorým bola zahájená večerná slávnosť a hodová zábava.