Pozvanie sme radi prijali k našim susedom do Sekúl. Prvý krát sme mali možnosť potešiť folklórnym vystúpením. Po krojovanom sprievode sme sa predstavili pásmom “ Na Jurskej svatbje“ a Po Myjavsky. Veríme, že začatú spoluprácu budeme naďalej rozvíjať.

V nedeľu 28.8.2016 sa u našich priateľov v Borskom Mikuláši konali Dožinkové slávnosti pod prívlastkom Trojbúrové . Trojbúrové preto, že sa podľa tradícii stretávali práve zástupcovia Borského Petra, Mikuláša a Jura.

V Borskom Mikuláši sa rozhodli túto tradíciu zopakovať a veru bolo veselo. Po krojovanom sprievode sme sa zúčastnili slávnostného otvorenia. Deti z DFS Juránek sa predstavili s pásmom Na Jurskej svadbe a Myjavská paráda. Tešíme sa na ďalšie podobné stretnutia .

Sejdeme se u muziky, tak sa volalo podujatie u našich susedov v Kuklove. Prehliadka speváckych skupín sa uskutočňuje už tradične niekoľko rokov, ale len tento rok sa usporiadatelia rozhodli ukázať staršej spievajúcej generácii, že majú svojich nástupcov. A že ich veru nebolo málo. V areáli starej školy sa stretli deti z okolitých obcí aby predviedli svoje talentované hlásky a zaspievali divákom. Za náš DFS Juránek sazúčastnili Paľko Hromkovič a Oliver Bolaček s troma piesňami. Na husličky ich sprevádzala naša skvelá pani učiteľka husličiek Veronika Kopečková s Nikou Lánikovou, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

Videjko si môžete pozrieť na tomto linku

Nie len my milujeme folklór, ale aj naši kamaráti v Kútoch. Preto podujatia, ktoré organizujú majú vždy milú a kamarátsku atmosféru. Aj pre tok nim tak radi chodíme.  V sobotu 28.5. sa v Kútoch uskutočnilo podujatie pod názvom Za Kútama na vŕšečku.  Vrámci programu vystúpil aj náš DFS Juránek s tanečným pásmom “ Myjavská paráda“. Krásne popoludnie sme radi strávili v Kútoch a opäť sa tešíme na spoločné stretnutia.