Polnočná omša je vždy iná ako všetky omše počas roku. Má svoje čaro a vianočného ducha. Boli sme radi, že sme s našou CM Juránečka mohli potešiť všetkých, ktorí si prišli vypočuť koledy v našom podaní. Veľmi emotívne sme prežívali aj Tichú noc na záver omše.

Vianočné trhy nám každoročne signalizujú koniec roka aj našej tanečnej sezóny. Vystúpenie „predvánočné čarování“ sme zatancovali hosťom vianočných trhov. Teraz už len čakať na vianoce a oddýchnuť si do sýta. Vidíme sa v roku 2019 a ,y už teraz vieme, že bude opäť zaujímavý a akčný. Krásne vianoce prajeme .

Hodovú zábavu a vyhlásenie futbalistu roka sme stihli aj napriek tomu, že sme sa zúčastnili podujatia Vajnorský širáček v Bratislave. Po malom oddychu sme pokračovali na Hodovej zábave a futbalistom a ich hosťom sme radi zahrali na ľudovú nôtu.

Vinobranie v Modre má už dlhú tradíciu a my sme radi, že sme sa mohli zúčastniť a hosťom ponúknuť relax pri našej muzičke a tanci. Atmosféra vo vinohradníckom dvore bola viac než skvelá. Bolo nám cťou obohatiť program vinobrania.