Rok 2019 bol naozaj veselý a pre nás veľmi aktívny. Preto sme ho aj aktívne uzatvorili a to na polnočnej omši v kostole v BSJ. Koledy sme si teda zaspievali opäť a veríme, že sme nimi potešili všetkých, ktorí si nás do kostola prišli vypočuť.

December je pre nás vždy takým magickým mesiacom, jednak sa tešíme na Vianoce ale aj na oddych v kruhu blízkych. 7.12. sa v našej obci, ale aj v Moravskom Sv. Jáne, konali tradičné vianočné trhy, na ktorých vždy radi obveselíme návštevníkov trhov. Nebolo tomu inak ani tento rok a tak sme zakoledovali a obveselili našich priaznivcom. CM Juránečka nakoniec ešte zahrala na počúvanie v našom stánku v BSJ.

V októbri už tradične potešíme našich dôchodcov. Ani tento rok tomu nebolo inak a v stredu 16.10.2019 sme prispeli kultúrnym vstupom aj s našou CM Juránečka a DFS Juránek . Deti zatancovali nový tanec z oblasti Horehronia a muzikanti piesne z domáceho regiónu.

Takýto zložitý názov mala akcia, na ktorej sme boli reprezentovať slovenský folklór. V skutočnosti to bolo stretnutie zahraničných predstaviteľov, ktorí do Bratislavy prišli debatovať o vodných dielach. Na záver ich návštevy usporiadali ich hostitelia spoločenský večer, kde sme mali tú česť predstaviť slovenský folklór. CM Juránečka hosťom zahrala slovenské melódie a starší tanečníci zatancovali tance z rôznych regiónov.

Kyselo ale veselo, taký je slogan Dní zelá v Stupave. Ako by sme mohli na takom podujatí chýbať ? 🙂 . Do Stupavy sme prišli s hodinovým programom, aby sme potešili hostí tejto veselej akcie, ktorá má v Stupave už dlhoročnú tradíciu. Žiaľ počasie nám neprialo a tak si snáď budeme môcť na Dňoch zelá zatancovať opäť o rok.

Už 100 rokov pomáha Červený kríž v Senici. Preto nám bolo veľkou cťou prispieť kultúrnym programom nie len oceneným darcom krvi, ale ostatným významným hosťom, ktorí sa toho pekného jubilea zúčastnili. S Dr. Dobiášom, ikonou slovenského ČK sme sa aj spoločne odfotili a prehodili zopár slov.

DFS Klnka a DFS Štvrtčánek nás navštívili na našich krojových slávnostiach v máji tohto roku. Radi sme im návštevu oplatili a zúčastnili sa festivalu Mravenec, ktorý organizujú folkloristi z Plaveckého štvrtku. V programe vystúpila naša CM Juránečka aj tanečníci z DFS Juránek s pásmom“Starci na zelách“ a Myjavská paráda.

Koniec prázdnin sa niesol v duchu folklóru. Oratko Šaštín zorganizovalo popoludnie pod názvom „Deň rodiny“, kde sme mali česť zahrať a potešiť účastníkov podujatia. Aj napriek tomu, že bolo veľmi horúco, prišlo na podujatie veľa ľudí. S našim hudobným pásmom sme radi potešili.