Koniec prázdnin sa niesol v duchu folklóru. Oratko Šaštín zorganizovalo popoludnie pod názvom „Deň rodiny“, kde sme mali česť zahrať a potešiť účastníkov podujatia. Aj napriek tomu, že bolo veľmi horúco, prišlo na podujatie veľa ľudí. S našim hudobným pásmom sme radi potešili.

Komentáre:

Comments are closed.

Post Navigation