Denis, tak ako jeho sestra Saška má hudbu v krvi. Je skvelý huslista a primuje v ĽH Kamarádzi v Kútoch. V Našej CM Juránečka je Denis hosťujúcim členom. Nakoľko chodí na skúšky so svojou sestrou Saškou, pozná celý náš repertoár a je veľmi ochotný nám vždy vypomôcť. Vypomôcť preto, lebo naše tanečnice, Bianka a Hanka a tanečník Paľko sú zároveň aj muzikantami a ako isto viete , na dvoch stoličkách sa sedieť nedá … Preto sme radi, keď nám Denis pomôže a dievčence si môžu aj zatancovať. Denisovi prajeme aby sa mu v hudbe darilo.

Komentáre:

Comments are closed.

Post Navigation