Dostali sme pozvanie na Detský krojovaný ples do Starej Břeclavi 23.2 2014 a 2.3.2014 do Tvrdoníc.  Detský krojovaný ples má v na Morave takmer v každej obci, alebo meste svoju tradíciu. Na podujatí sa deti z okolia prezentujú krojom svojej obce, ale aj tancami a inými zvyklostiami, ktoré si zachovali dodnes. Radi sa zúčastníme takejto akcie, nakoľko vieme , že si tu nájdeme nových kamarátov a dozvieme sa niečo nové o zvykoch, ktoré sme doteraz nepoznali.

Komentáre:

Comments are closed.

Post Navigation