DNI OBCE 2015 – pod takýmto názvom sa niesli historicky prvé DNI OBCE, ktoré sa konali v hodový víkend  25.4.2015 v Borskom Svätom Jure.  Záštitu nad kultúrnym programom si zobral na starosti DFS Juránek.

Na tento významný deň sme si „objednali“ krásne počasie, ktoré nám vyšlo na 1*.

Program sa začal o 13:00 hodine pred kultúrnym domom. Dni obce zahájil krojovaný sprievod, ktorého sa zúčastnilo viac ako 200 krojovaných.  Sprievod sa od kultúrneho domu pohol smerom k fontáne na námestí pri požiarnej zbrojnici. Tu na chvíľu zastal a pri cimbálovej muzičke si krojovanci zatancovali a zaspievali. Potom sa sprievod pohol späť na hlavnú ulicu, kde pri pošte nabral opäť smer kultúrny dom. Od 14:00 začak kultúrny program prvých detských krojovaných slávností.

Veľmi nás potešilo, že pozvanie prijali naši priatelia z Moravy zo súborov Břeclavánek a Poměnka ako aj súbory zo Slovenska a to Kúcanek z Kútov, Brodčánek z Brodského a Studnička z Borského Mikuláša. Samozrejme nechýbal ani domáci DFS Juránek. Bohatý program ocenili diváci v sále kultúrneho domu, ktorý praskal vo švíkoch.

Po milom úvode a tanečných vystúpeniach sa súbory rozlúčili s našou obcou a po krátkej prestávke sa opäť o 20:00 hodine kultúrny dom naplnil  folkloristami a hosťami, ktorí majú radi folklór a dobrú zábavu.

Do tanca a na počúvanie zahrala cimbálová muzička Fidlikanti so sólistami SĽUKu, program spestrili výborní KÚCANÉ .  Chlapi ale aj dámy si svoje sily zmerali pri širákovom tanci, ale nechýbali ani ďalšie súťaže.

Prekvapením večera bolo vystúpenie DFS (dočasný folklórny súbor) JURAN , ktorý je zložený poväčšine z rodičov a priateľov DFS Juránek. Členovia súboru si pripravili veselý tanec, v ktorom sa pokúsili zmapovať viac regiónov Slovenska a svojim tancom tak predviedli a dokázali, že začať tancovať sa nemusí len v detskom veku, ale že keď sa chce, vek nehrá rolu.

Celý večer sa niesol vo folklórnom duchu a kultúrny dom praskal opäť vo švíkoch.

Dni Obce tak začali písať tradíciu a veríme, že neboli posledné, ale práve naopak.

 

reportáže a ďalšie pohľady môžete prečítať alebo pozrieť aj na týchto stránkach:

http://zahorie.sme.sk/c/7785810/dni-obce-v-borskom-svatom-jure-spojili-ludi.html

 

Komentáre:

Comments are closed.

Post Navigation