V minulom roku sa u nás prvý krát usporiadali krojované hody. Nakoľko bola akcia veľmi úspešná začali sme tvoriť tradíciu a opäť sme sa tento rok stretli na hody v krojoch.

23.4. sme päť k nám pozvali aj našich kamarátov z Moravy- Poměnku a Břeclavánek, ale aj kamarátov zo Slovenska, Kúcanek, Brodčánek , deti zo ZUŠ Holíč-hudobná zložka a deti zo ZUŠ Brodské-tanečná zložka.

o 13:00 hodine  zaplavil krojovaný sprievod obec a za sprievodu muzičiek sa prešiel obcou.

o 14:00 hod sa v kinosále KD začala prehliadka detských súborov a detičky sa vo svojich vstupoch predviedli svojimi pásmami. Tanečnými, hudobnými či speváckymi. Sála zaplnená do posledného miesta odmenila deti obrovským aplauzom. Toto krásne popoludnie ubehlo ako voda a prehuplo sa do večera. Deti z domáceho súboru Juránek sa predviedli s úspešným pásmom “ na Jurskej svatbe“ a “ Po Šarišsky“ .

o 20:00 hodine sme zahájili večer krojovanou zábavou. Vďaka priateľom folkloristom z Kútov, ktorí obnovili tanec Slovenská beseda a priateľom zo Závodu,ktorí si ju spoločne s nami prišli zatancovať,sme po 87 rokoch Slovenskou besedou otvorili našu večernú zábavu. Veríme , že sa Slovenská beseda u nás udomácni.

Počas zábavy domáci DFS Juran ešte raz vystúpil so svojim tancom Krížom krážom,za čo zožal opäť veľký potlesk a obdiv divákov. Po celý večer sa hostia veselili pri CM Fidlikanti so sólistami SĽUKu a prišiel si s nimi zaspievať aj skvelý Janko Slezák. A ako sa hovorí, že správny muzikant sa bez svojho hudobného nástroja nepohne ani na krok, tak sme sa o tom mohli presvedčiť aj počas našej zábavy. Na parkete sa vystriedalo mnoho skvelých muzikantov, ktorí si spoločne zahrali a zaspievali. Nechýbali medzi nimi 2bra3 Šediví z Borského Mikuláša, či muzikanti z ĽH Šibénka. Ďakujeme za skvelú atmosféru a veríme, že sa v takejto skvelej nálade stretneme o rok zas.

Komentáre:

Comments are closed.

Post Navigation