Hodovú zábavu a vyhlásenie futbalistu roka sme stihli aj napriek tomu, že sme sa zúčastnili podujatia Vajnorský širáček v Bratislave. Po malom oddychu sme pokračovali na Hodovej zábave a futbalistom a ich hosťom sme radi zahrali na ľudovú nôtu.

Komentáre:

Comments are closed.

Post Navigation