Jakubko je veselý a veľmi nadaný budúci tanečník. Od začiatku ho tanec chytil a drží ho poriadne vo svojich “ pazúroch“. Má prirodzený talent, je nebojácny a suverénny. Veľmi rýchlo sa adaptoval v súbore a bol jediný z novoprijatých detí , ktorý išiel hneď vystupovať. Veľmi rýchlo sa učí dlhosiahle texty a rovnako je mrštný v odzemkoch. Verím , že Jakubko to dotiahne ešte veľmi ďaleko.

Komentáre:

Comments are closed.

Post Navigation