Aprílový víkend na Juraja sa už roky nesie v znamení hodov. Ani tento rok tomu nebolo inak. Sobota bola vyhradená folklóru. Aj keď nám tento rok neprialo počasie ako po iné roky, my sme sa nedali odradiť. Hody sme zahájili sprievodom, tento krát sprievodom „improvizovaným“ v sále KD. Po zahájení hodov sprievodom zúčastnených krojovaných hostí sme sa presunuli do kinosály, kde sme zahájili detskú časť hodov. Predstavili sa detské súbory z Čiech a Slovenska. Naši kamaráti z Tvrdoníc, Kútov, Borského Mikuláša, Veľkých Levár, Holíča a domáci z Borského Sv. Jura. Prekvapením bolo predstavenie domácej CM Juránečka, ktorá si zaslúžene vyslúžila veľký aplauz .

Večerná Hodová zábava bola ako vždy veselá. Zahájili sme ju tancom “ Slovenská beseda“ ,ktorú sme si zatancovali s našimi hosťami z Kútov, ktorí sa postarali o jeho obnovu. Tešíme sa na ďalší ročník.

 

Komentáre:

Comments are closed.

Post Navigation