Krojovky, ako ich familiárne voláme, sú naším naj podujatím každý rok. To, že sa nám ich podarí uskutočniť na druhý pokus, sme verili a čarovali sme aby sa to nakoniec podarilo. A podarilo ! Boli síce v menšom rozmere, ale boli a my sa veľmi tešíme, že sa vydarili a atmosféra bola skvelá. Všetci zúčastnení, folkloristi, účinkujúci aj diváci si to užili a folklórne sa vyžili, načerpali energie a konečne si zaspievali a zatancovali.

Účinkujúci prišli z blízka aj z ďaleka a celkový počet sa pohyboval okolo 150. Radi sme privítali folkloristov z Kútov – ĽH Kamarádzi, DFS Studnička z Borského Mikuláša, detský súbor indického tanca a spevu – Sangíta z Benešova u Prahy, domáci DFS Juránek s Cm Juránečkou a hosť z Bratislavy FS Dopravár.

Program trval cca 4 hodiny a po oficiálnom programe sme sa bavili a spievali pri cimbálových muzičkách ďalej. Nechýbali ani sprievodné aktivity, ktoré sú už na našich krojovkách tradičné. Na svoje si prišli tí, ktorí sa chceli kreatívne vyžiť a mohli si vytvoriť výrobky na hrnčiarskom kruhu alebo vyzdobiť medovníčky. Ďakujeme pánom hrnčiarom z Modry a pani Táničke za to, že boli ochotní ukázať svoje zručnosti aj ostatným. Cechu tradičných remesiel ďakujeme za to, že prišli so svojimi stánkami a obohatili tak našu tradičnú atmosféru výrobkami, ktoré so srdcom a úctou k tradíciám vyrábajú.

Novinkou bola súťaž v jedení „Jurských nôh“ a tento rok zvíťazil domáci súťažiaci Kristián Hrnčiar, ktorému týmto blahoželáme. Veríme, že sa situácia upokojí a budeme môcť Krojové slávnosti v roku 2021 usporiadať v plnej paráde, tak, ako sme zvyknutí.

Komentáre:

Comments are closed.

Post Navigation