DFS Klnka a DFS Štvrtčánek nás navštívili na našich krojových slávnostiach v máji tohto roku. Radi sme im návštevu oplatili a zúčastnili sa festivalu Mravenec, ktorý organizujú folkloristi z Plaveckého štvrtku. V programe vystúpila naša CM Juránečka aj tanečníci z DFS Juránek s pásmom“Starci na zelách“ a Myjavská paráda.

Komentáre:

Comments are closed.

Post Navigation