16.8.2014 sa v Rohožníku konali VIII. Obecné slávnosti, na ktoré sme dostali pozvanie. Vystúpili sme v bloku spolu s ostatnými pozvanými súbormi z okolia. Uviedli sme Pásmo „Jurské hry“ a  tanec Tenká sem ja tenučká. Paľko Hromkovič zahral na akordeóne a spolu s Hankou Obernauerovou zaspievali v speváckom pásme.

Komentáre:

Comments are closed.

Post Navigation