Veľké vďaka patrí FPU (FONDU NA PODPORU UMENIA), ktoré nám pomohlo dotáciou, vďaka ktorej sme mohli pre našich tanečníkov zadovážiť nové čižmy, pre muzikantov nový cimbál a basičky. Tak budeme môcť prinášať kvalitnejšiu hudbu a rozdávať radosť spevom a tancom.

Komentáre:

Comments are closed.

Post Navigation