Polnočná omša je vždy iná ako všetky omše počas roku. Má svoje čaro a vianočného ducha. Boli sme radi, že sme s našou CM Juránečka mohli potešiť všetkých, ktorí si prišli vypočuť koledy v našom podaní. Veľmi emotívne sme prežívali aj Tichú noc na záver omše.

Komentáre:

Comments are closed.

Post Navigation