Rok 2019 bol naozaj veselý a pre nás veľmi aktívny. Preto sme ho aj aktívne uzatvorili a to na polnočnej omši v kostole v BSJ. Koledy sme si teda zaspievali opäť a veríme, že sme nimi potešili všetkých, ktorí si nás do kostola prišli vypočuť.

Komentáre:

Comments are closed.

Post Navigation