Pozvanie sme radi prijali k našim susedom do Sekúl. Prvý krát sme mali možnosť potešiť folklórnym vystúpením. Po krojovanom sprievode sme sa predstavili pásmom “ Na Jurskej svatbje“ a Po Myjavsky. Veríme, že začatú spoluprácu budeme naďalej rozvíjať.

Komentáre:

Comments are closed.

Post Navigation