V Borskom Svätom Jure bolo v minulosti zvykom stavať máju. DFS Juránek rád obnovuje tradície a preto sme v tomto roku zorganizovali stavanie máje v spolupráci s DHZ v BSJ a máju sme postavili na tradičnom mieste , kde sa kedysi stavala. CM Juránečka nám k tomu krásne zahrala . Posedeli sme si pri dobrej hudbe a občerstvení,ktoré pripravili naši hasiči.

Komentáre:

Comments are closed.

Post Navigation