Aby sme mohli našim divákom predviesť čo najlepší výkon, je treba sa aj poriadne zapotiť 🙂 a niekedy nestačia len nácviky ale treba sa SILNO sústrediť :-). Tak sme sa sústredili, neďaleko na Piesočnej a veruže nám bolo skvelo. A neboli sme sami , spoločne sa s nami sústredil aj Pegas z Kútov. Veselo nám spolu bolo 🙂

Komentáre:

Comments are closed.

Post Navigation