Veľmi radi sme prijali pozvanie OZ Podobenka z Vajnor. Vystúpenie na prehliadke amatérskych folklórnych súborov bolo veľmi milé. Bohatý program, zábava a nové priateľstvá nás opäť potešili.

Komentáre:

Comments are closed.

Post Navigation