Viki prišla do súboru len nedávno, ale jej veľká snaha a chuť ju posunula hneď tak ďaleko, že po veľmi krátkej dobe už mohla ísť vystupovať . Je veľmi šikovná, rýchlo sa učí nové kroky aj texty rovnako dobre aj spieva. Je veselá a obľúbená. Na Viki vidieť, že má tanec rada a to vidno aj na výsledku. Viki prajeme, aby sa jej u nás páčilo a dobre tancovalo 🙂

Komentáre:

Comments are closed.

Post Navigation