Takýto zložitý názov mala akcia, na ktorej sme boli reprezentovať slovenský folklór. V skutočnosti to bolo stretnutie zahraničných predstaviteľov, ktorí do Bratislavy prišli debatovať o vodných dielach. Na záver ich návštevy usporiadali ich hostitelia spoločenský večer, kde sme mali tú česť predstaviť slovenský folklór. CM Juránečka hosťom zahrala slovenské melódie a starší tanečníci zatancovali tance z rôznych regiónov.

Komentáre:

Comments are closed.

Post Navigation