Kto neprázdninoval, prišiel na pozvanie DFS Kúcanek podporiť hodovú akciu „Za Kútama na vršečku“ . Stretli sme sa s folkloristami z okolia a spoločne si zaspievali a zatancovali. A keďže ĽH Kamarádzi z Kútov sú aj naši kamarádzi, tak sme si ešte na záver aj spoločne zahrali.

Komentáre:

Comments are closed.

Post Navigation